Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Dla wszystkich
Zaloguj


Zapomniałeś hasła?
 

Informacje Zakładowe

  •  Warsztaty na temat programu hodowli selekcyjnej modrzewia zorganizowała INRA Orlean przy pomocy lokalnych organizatorów z NF-FVA w dniach 25-26.03.2009. Prowadził je Luc Paques. W pierwszej części warsztatów przedstawiono programy hodowli selekcyjnej modrzewia w poszczególnych krajach. Prezentacja program hodowli selekcyjnej modrzewia w Polsce.

  • Jak należy rozumieć pojęcie „Breeding zone” i jaki jest związek strefy uprawowej z regionalizacją nasienną? O tym dyskutowano na warsztatach „Delineation of Breeding Zones” w Hann. Munden, marzec 23-25, 2009 (prezentacja  "Seed regions and breeding zones in Poland")


  • W dniach od 3 do 6 marca w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbył się 3 zjazd Studium Podyplomowego Genetyki i Selekcji Drzew Leśnych.  (krótka notatka)


  • W dniach od 11 do 13 czerwca w odbyło się seminarium naukowo-dydaktyczne pt. „Znaczenie plastyczności fenotypowej w hodowli selekcyjnej drzew leśnych” Było to już 13 seminarium z cyklu spotkań katedr jednoimiennych w tym roku zostało zorganizowane w Nadl. Suchedniów. W seminarium uczestniczyli pracownicy katedr hodowli lasu uczelni leśnych z Krakowa, Poznania i Warszawy, Instytutu Dendrologii Pan i Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa zajmujący się hodowlą selekcyjną drzew leśnych i zagadnieniami nasiennictwa, selekcji oraz zmienności proweniencyjnej i rodowej drzew leśnych. W seminarium wzięli udział również leśnicy z Nadl. Suchedniów i RDLP Radom. Więcej ...
tytuł